Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczestników kół teatralnych działających przy domach kultury do udziału w ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Zosia z ulicy Kociej w roku szkolnym 2016/2017.
Zadaniem dla drużyn, które zgłoszą swój udział, będzie przygotowanie spektaklu na podstawie dowolnie wybranego fragmentu z jednej z części serii Zosia z ulicy Kociej.
Festiwal będzie się składał z trzech etapów:

Ocenie zostaną poddane: atrakcyjność spektaklu, scenariusz, przygotowanie oraz zaangażowanie uczestników. Festiwal przeznaczony jest dla uczniów klas II–V szkół podstawowych.
Każdy uczestnik półfinału i finału otrzyma dyplom oraz najnowszy tom z serii Zosia z ulicy Kociej.Dodatkowo każdy uczestnik wyróżnionego w finale zespołu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 500 zł do wykorzystania w księgarni internetowej www.nk.com.pl. Natomiast każdy uczestnik zwycięskiego zespołu telefon komórkowy o wartości do 1000 zł.

Pisemne podziękowania otrzymają również opiekunowie wszystkich grup teatralnych.

Na zgłoszenia, w którego skład wchodzą a) materiał video na płycie CD, DVD lub pendrive`a, b) formularz zgłoszeniowy, c) podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierające m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją czekamy do 1 lutego 2017 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: festiwalteatralny@nk.com.pl


Regulamin festiwalu Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 do Regulaminu

Copyright 2016 Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA. Copyright ilustracje Agata Raczyńska.